wieza
Szczęść Boże!
Witaj Drogi Gościu na stronie parafii pw. św. Walentego w Lubiążu.
Znajdziesz tutaj informacje o życiu naszej wspólnoty.
Mamy nadzieję, że odwiedzisz nas ponownie.
Życzymy miłej lektury.

Cytaty

  • Wczo­raj do ciebie nie na­leży. Jut­ro niepew­ne… Tyl­ko dziś jest twoje.

    Jan Paweł II
  • Czu­jesz się osa­mot­niony. Pos­ta­raj się od­wie­dzić ko­goś, kto jest jeszcze bar­dziej samotny.

    Jan Paweł II
  • W tym jest dostojeństwo najwyższego ubóstwa, że ono ustanowiło was, braci moich najmilszych, dziedzicami i królami królestwa niebieskiego, uczyniło ubogimi w rzeczy doczesne, a uszlachetniło cnotami.

    św. Franciszek z Asyżu